Làm cách nào để thay đổi tên trước địa chỉ Gmail của tôi?

Gmail cho phép bạn gửi thư bằng tên hồ sơ của bạn ngoài địa chỉ email của bạn làm mã nhận dạng để người khác nhận dạng bạn là người gửi. Tên này lưu trữ trong cài đặt hồ sơ tài khoản Google của bạn và những người dùng khác thường sẽ thấy tên này trong phần Từ của dịch vụ email của họ ngay trước địa chỉ email của bạn, tùy thuộc vào dịch vụ cụ thể và cài đặt xem của họ. Thay đổi tên của bạn có thể giúp người khác nhận ra email từ bạn, đặc biệt nếu địa chỉ tài khoản của bạn không xác định rõ ràng bạn.

1

Điều hướng đến trang web Gmail. Nếu trình duyệt của bạn không tự động đăng nhập cho bạn, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Google của bạn, sau đó nhấp vào "Đăng nhập".

2

Nhấp vào địa chỉ Gmail của bạn ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt. Chọn "Cài đặt tài khoản" từ menu thả xuống.

3

Nhấp vào liên kết "Chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn" trong phần Hồ sơ. Nếu trước đây bạn đã thiết lập tiểu sử trên Google, hãy nhấp vào nút "Chỉnh sửa tiểu sử".

4

Nhấp vào hộp văn bản "Tên" và "Họ" và nhập bất kỳ thay đổi nào bạn muốn. Nếu bạn đang chỉnh sửa hồ sơ, trước tiên hãy nhấp vào tên hiện tại để làm cho các hộp này xuất hiện. Nhấp vào "Lưu" để thực hiện các thay đổi vĩnh viễn.

5

Quay lại trang Gmail để bắt đầu sử dụng tên mới của bạn. Nó sẽ hiển thị trong phần "Trò chuyện" của trang Gmail và đi kèm với bất kỳ thư mới nào bạn gửi.