Cách ghi DVD bằng Windows Media Player

Windows Media Player cho phép bạn ghi tệp từ thư viện ảnh, video và nhạc của mình. Đối với doanh nghiệp của bạn, điều này có thể bao gồm các bài giảng âm thanh, video đào tạo hoặc ảnh kiểm kê. Windows Media Player chỉ hỗ trợ DVD dữ liệu, vì vậy bạn không thể sản xuất các video DVD giàu tính năng. Tuy nhiên, nhiều đầu đĩa DVD hỗ trợ các tệp phương tiện, chẳng hạn như hình ảnh JPG, tệp AVI và nhạc MP3, và bạn có thể sử dụng DVD dữ liệu để sao lưu thư viện phương tiện của mình.

1

Chèn một đĩa DVD trắng vào đầu ghi DVD của bạn.

2

Mở Windows Media Player và nhấp vào tab "Ghi".

3

Nhấp vào danh sách thả xuống "Tùy chọn ghi" và chọn "CD hoặc DVD dữ liệu." Theo tùy chọn, nhấp vào "Ghi danh sách" và nhập tên mới cho DVD của bạn.

4

Nhấp vào bất kỳ thư viện nào từ ngăn bên trái để hiển thị nội dung tệp của nó.

5

Kéo và thả tệp từ danh sách tệp ở giữa vào bảng Ghi. Lặp lại cho đến khi bạn thêm tất cả các tệp bạn muốn sao chép. Bạn có thể kết hợp nội dung phương tiện mà không có vấn đề gì. Kéo và thả tệp trong bảng Ghi để thay đổi thứ tự của chúng hoặc nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Xóa khỏi danh sách" để loại trừ tệp khỏi DVD.

6

Nhấp vào "Start Burn" để ghi đĩa DVD. Nếu nhiều mục được thêm vào hơn số lượng có thể vừa trên một đĩa DVD, bạn sẽ được nhắc nhập đĩa DVD trống thứ hai để ghi phương tiện còn lại.