Cách đăng ký nhãn hiệu hợp pháp cho tên ban nhạc

Tên của ban nhạc xác định âm nhạc của bạn và trở thành thương hiệu của bạn. Để ngăn người khác sử dụng tên vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả hàng hóa, bạn cần bảo vệ tên đó thông qua nhãn hiệu đã đăng ký. Về mặt kỹ thuật, bạn có thể yêu cầu quyền đối với tên ban nhạc của mình mà không cần đăng ký; tuy nhiên, việc xử lý những người khác sử dụng tên này sẽ khó khăn hơn. Đăng ký cho phép bạn có khả năng khởi kiện chống lại những người khác sử dụng tên mà không có sự cho phép của bạn.

Làm thế nào bạn có thể bắt đầu với Giao dịch tên một ban nhạc?

Truy cập trực tuyến Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ để thực hiện tìm kiếm nhãn hiệu. Bạn cần đảm bảo rằng chưa có ai đăng ký nhãn hiệu cho tên ban nhạc của bạn trước khi bạn có thể tự đăng ký nhãn hiệu cho tên đó. Nhấp vào "Dấu hiệu tìm kiếm", "Dấu từ và / hoặc Dấu thiết kế" và nhập tên ban nhạc của bạn. Bạn có thể tiến hành đăng ký tên ban nhạc của mình nếu tên đó không được sử dụng.

Quyết định xem bạn sẽ đăng ký nhãn hiệu cho tên ban nhạc của mình bằng cách sử dụng định dạng ký tự tiêu chuẩn - chính tên - hoặc sử dụng định dạng cách điệu / thiết kế - tên được viết bằng kiểu hoặc phông chữ cụ thể. Điền vào đơn đăng ký trực tuyến bằng Hệ thống Ứng dụng Điện tử Nhãn hiệu. Thực hiện theo các hướng dẫn và chứng minh ứng dụng của bạn để tránh các lỗi và thiếu sót làm chậm quá trình. Phí của bạn đến hạn tại thời điểm nộp đơn. Lưu ý rằng Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ sẽ mong đợi bạn đáp ứng một số yêu cầu pháp lý trước khi chấp nhận đơn của bạn.

Cân nhắc pháp lý khi chọn tên ban nhạc là gì?

Quyết định ai sẽ sở hữu nhãn hiệu. Vì giá trị của tên ban nhạc, tất cả các thành viên của ban nhạc nên có chung quyền sở hữu với tên đó. Xem xét thành lập một LLC với các thành viên ban nhạc được liệt kê là đối tác. Theo LegalZoom, có nhiều lợi ích đối với một LLC, đặc biệt là trong việc tránh tranh chấp thông qua các thỏa thuận hoạt động được chính thức hóa. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng mỗi thành viên được xác lập quyền đối với tên và vạch ra cách họ có thể từ bỏ các quyền đó nếu họ rời ban nhạc. Nếu bạn thành lập một LLC hoặc pháp nhân khác, bạn phải chỉ rõ pháp nhân đó là chủ sở hữu nhãn hiệu khi bạn nộp đơn cho Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ.

Đảm bảo xác định kỹ lưỡng (các) loại trường mà bạn muốn nhãn hiệu của mình bao gồm. Khi bạn đăng ký nhãn hiệu cho tên ban nhạc của mình, bạn chỉ có thể bảo vệ tên đó trong các khu vực lớp học cụ thể, chẳng hạn như chương trình giải trí trực tiếp hoặc âm nhạc đã ghi. Jeffrey Davidson, một luật sư bảo vệ trí tuệ, khuyến nghị rằng các ban nhạc bảo vệ tên của họ trong bốn lĩnh vực: dịch vụ giải trí trực tiếp, âm nhạc được ghi âm, quần áo sử dụng tên của ban nhạc và các vật phẩm in như áp phích và chương trình. Một loại được bao gồm với phí nộp đơn. Các danh mục bổ sung có chi phí bổ sung.

Điều gì khác bạn nên biết về cách đánh dấu một tên ban nhạc?

Có được một nhãn hiệu có thể là một quá trình lâu dài. Theo dõi tình trạng đơn đăng ký của bạn ba tháng sau khi nộp hồ sơ. Việc đăng ký chính thức nhãn hiệu có thể mất một năm hoặc lâu hơn để hoàn thành, nhưng bạn có thể kiểm tra quy trình bằng cách sử dụng số sê-ri mà bạn nhận được tại thời điểm nộp đơn.

tiền boa

Cân nhắc việc thuê một chuyên gia nhãn hiệu để được trợ giúp trong việc đăng ký nhãn hiệu cho ban nhạc của bạn để đảm bảo bạn nhận được tất cả sự bảo vệ cần thiết và tránh những sai lầm.

Cảnh báo

Bạn có thể sử dụng tên ban nhạc của mình với TM để thể hiện yêu cầu của bạn đối với tên; tuy nhiên bạn không thể sử dụng biểu tượng nhãn hiệu - ® - cho đến khi bạn nhận được sự chấp thuận từ USTPO.