Cách khôi phục Sony Vaio không có đĩa

Sony VAIOs bao gồm một ứng dụng đa mục đích có tên là VAIO Care cho phép quản trị viên sao lưu và khôi phục tệp, thực hiện kiểm tra khắc phục sự cố và chẩn đoán cũng như khôi phục Windows. Các nhà sản xuất máy tính từng bao gồm đĩa khôi phục với PC để cho phép người dùng khôi phục hệ điều hành, nhưng các nhà sản xuất như Sony hiện lưu trữ các tệp khôi phục vào ổ cứng. Nếu nhiều lỗi xuất hiện khi bạn cố gắng sử dụng Windows hoặc nếu bạn không thể khởi động vào hệ điều hành này, thay vì đợi Sony gửi cho bạn đĩa khôi phục - có khả năng buộc doanh nghiệp của bạn phải hoạt động mà không có thiết bị quan trọng trong một thời gian ngắn - - bạn có thể tự khôi phục VAIO.

1

Nhấp vào "Bắt đầu", sau đó nhấp vào "Tất cả chương trình". Nhấp vào thư mục "VAIO Care" và sau đó chọn "VAIO Care" từ danh sách ứng dụng.

2

Chọn "Khôi phục & Khôi phục" từ ngăn bên trái. Nhấp vào "Khôi phục", sau đó nhấp vào "Khôi phục máy tính".

3

Nhấp vào "Có" khi được nhắc để khởi động lại Sony VAIO. Chọn "Công cụ" từ VAIO Care Rescue.

4

Nhấp vào "Bắt đầu Trình hướng dẫn Khôi phục Nâng cao", sau đó "Bỏ qua Giải cứu". Nhấp vào "Tình trạng ban đầu", sau đó nhấp vào "Tiếp theo".

5

Chọn "Yes, I'm Sure" và sau đó nhấp vào "Start Recovery" để khôi phục Sony VAIO. Quá trình này có thể mất đến hai giờ.

6

Nhấp vào "Khởi động lại" để khởi động lại VAIO và thiết lập Windows.