Cách gắn thẻ video trên Facebook

Gắn thẻ video trên Facebook xác định những người bạn mà video đó có. Mỗi người bạn được gắn thẻ sẽ nhận được thông báo và video sẽ xuất hiện trên phần "Ảnh và Video" trong hồ sơ của họ. Video cũng xuất hiện trên dòng thời gian của họ và trên nguồn cấp tin tức của bạn bè họ. Do đó, việc gắn thẻ video mà công ty của bạn phát hành có thể giúp quảng bá video đó đến nhiều người trên Facebook. Để mở rộng phạm vi tiếp cận của video, bạn thậm chí có thể gắn thẻ những người liên hệ không xuất hiện trong video.

1

Nhấp vào tên của bạn ở góc trên bên phải của màn hình Facebook để mở hồ sơ của bạn.

2

Nhấp vào liên kết "Ảnh" để mở trang "Ảnh và Video".

3

Nhấp vào liên kết có nhãn "Video" bên cạnh tiêu đề "Album của bạn" lớn hơn.

4

Nhấp vào một video để mở nó.

5

Nhấp vào liên kết "Gắn thẻ Video này" bên dưới tiêu đề của video.

6

Nhập tên một người bạn vào hộp có nhãn "Bạn đã ở cùng với ai?" để mở menu thả xuống.

7

Nhấp vào tên của một người bạn từ menu thả xuống để gắn thẻ họ, sau đó nhấp vào "Hoàn tất chỉnh sửa".