Cách xem thông tin đăng nhập trước đây trên Facebook

Trách nhiệm theo dõi trang Facebook của công ty bạn không chỉ là tương tác với khách hàng; nó cũng nhằm ngăn chặn quyền truy cập vào tài khoản của những người dùng trái phép. Vì trang công ty của bạn được liên kết thông qua tài khoản Facebook cá nhân của bạn, nên bạn bắt buộc phải theo dõi các tab trên tài khoản của mình bằng cách theo dõi lịch sử đăng nhập thường xuyên. Điều này sẽ cho phép bạn xem thông tin về những người đã truy cập vào tài khoản của bạn để bạn có thể chấm dứt truy cập trái phép ngay lập tức.

1

Đăng nhập tài khoản Facebook và nhấn vào biểu tượng bánh răng cưa ở góc phải màn hình. Chọn "Cài đặt tài khoản" từ menu thả xuống.

2

Nhấp vào tab "Bảo mật".

3

Nhấp vào "Phiên hoạt động", nằm ở cuối trang cài đặt Quyền riêng tư. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các lần đăng nhập Facebook hiện tại và trước đây của bạn, bao gồm vị trí nơi đăng nhập diễn ra, loại thiết bị được sử dụng để truy cập trang web và ngày giờ đăng nhập.

4

Chọn liên kết "Kết thúc hoạt động" ở phía bên phải của thông tin đăng nhập để đăng xuất ngay lập tức khỏi vị trí đó. Bạn chỉ cần thực hiện hành động này nếu có thông tin đăng nhập mà bạn không nhận ra.