Cách mở tệp XML

Tệp XML chứa danh sách các đối tượng dữ liệu bạn sử dụng trên trang Web hoặc để chuyển dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu này sang hệ thống cơ sở dữ liệu khác. Để mở tệp XML, bạn có thể sử dụng ứng dụng tùy chỉnh của bên thứ ba để chỉnh sửa XML hoặc bạn có thể sử dụng Windows Notepad, được bao gồm trong mỗi phiên bản của hệ điều hành Windows.

1

Sao chép tệp XML vào một thư mục tạm thời từ máy chủ lưu trữ trang web của bạn hoặc di chuyển tệp vào phần Tài liệu của Tôi trong các thư mục hồ sơ Windows của bạn.

2

Nhấp chuột phải vào tệp và nhấp vào "Mở bằng". Trong danh sách các chương trình, bất kỳ chương trình nào tương thích với XML đều được hiển thị. Bạn có thể mở phần mềm bằng Notepad được hiển thị hoặc bạn có thể mở bằng một chương trình khác như Visual Studio, Excel hoặc Notepad ++.

3

Bấm vào chương trình bạn muốn sử dụng để mở tệp. Trình chỉnh sửa phần mềm và tệp mở đồng thời.