Tại sao tôi phải xác thực lại tài khoản Craigslist của mình?

Có một số lý do khiến bạn cần xác thực mỗi bài đăng trên Craigslist mà bạn thực hiện lần thứ hai - cụ thể là thông qua xác minh email - ngay cả khi bạn sử dụng tài khoản Craigslist. Bạn chỉ có một tài khoản Craigslist nếu bạn cố tình đăng ký một tài khoản, vì vậy nếu bạn không nhớ mình đã làm như vậy, thì bạn không có tài khoản Craigslist.

Đăng lên Craigslist

Bạn không cần có tài khoản để đăng lên Craigslist. Khi bạn đến trang chủ Craigslist địa phương của mình, hãy nhấp vào nút "Đăng lên Rao vặt" và chọn một danh mục - chẳng hạn như "Cần bán" hoặc "Việc làm" - cho bài đăng của bạn, sau đó là một danh mục phụ mô tả cụ thể hơn bản chất của bài. Sau khi bạn đặt tiêu đề và mô tả quảng cáo của mình, bạn đợi Craigslist gửi email xác minh đến địa chỉ email bạn cung cấp. Quảng cáo sẽ xuất hiện trực tuyến trên trang web khi bạn nhấp vào liên kết trong thông báo email.

Đăng ký tài khoản Craigslist

Đăng ký tài khoản Craigslist là miễn phí và chỉ yêu cầu bạn sử dụng địa chỉ email hợp lệ. Sau khi chọn nút "Tài khoản của tôi" từ góc trên bên trái của màn hình chính Craigslist, bạn nhập địa chỉ email, chuỗi xác minh và nhấp vào nút "Đăng ký Tài khoản". Bạn chỉ cần xác thực chính tài khoản một lần, sử dụng quy trình tương tự - nhấp vào liên kết trong email xác minh - khi bạn theo dõi các bài đăng trên Craigslist mà bạn thực hiện khi chưa đăng nhập vào tài khoản của mình.

Đăng nhập vào tài khoản Craigslist của bạn

Để đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy nhấp vào nút "Tài khoản của tôi" mà bạn đã sử dụng để đăng ký, sau đó nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản Craigslist và mật khẩu bạn đã chọn. Craigslist không sử dụng "cookie", có nghĩa là nó không nhớ thông tin của bạn giữa các lần truy cập. Do đó, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Craigslist của mình mỗi khi bạn muốn sử dụng nó để đăng trên trang web.

Đăng từ Tài khoản

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy quay lại trang chủ Craigslist và nhấp vào "Đăng lên Rao vặt." Các bài đăng bạn thực hiện khi đăng nhập vào tài khoản Craigslist không yêu cầu bạn xác thực qua email. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản khi đăng bài, bạn phải nhấp vào liên kết trong email mà Craigslist gửi cho bạn, ngay cả khi bạn đã có tài khoản.