Cách bỏ bảo vệ các khu vực cụ thể trong Excel

Bảo vệ trang tính Excel của bạn ngăn người khác thực hiện thay đổi đối với dữ liệu gốc. Nếu bạn muốn cho phép người khác chỉ thêm hoặc thay đổi dữ liệu trong một số phần nhất định của trang tính, bạn có thể bỏ bảo vệ các phạm vi ô cụ thể. Bạn cũng có thể yêu cầu người dùng khác nhập mật khẩu trước khi chỉnh sửa các khu vực này hoặc bạn có thể giới hạn việc chỉnh sửa đối với một số người dùng nhất định. Excel cho phép bạn thực hiện những thay đổi này bằng cách sử dụng các lệnh ruy-băng hoặc bằng cách sử dụng phím tắt chuột.

Lệnh ruy-băng

1

Chọn tab "Xem lại".

2

Nhấp vào "Bỏ bảo vệ trang tính" nếu trang tính đã được bảo vệ.

3

Nhấp vào "Cho phép Người dùng Chỉnh sửa Phạm vi."

4

Nhấp vào nút "Mới" trong hộp thoại để tạo một phạm vi có thể chỉnh sửa mới.

5

Nhấp vào bên trong trường "Tham chiếu đến ô", sau đó kéo con trỏ qua phạm vi ô trong trang tính mà bạn muốn chỉnh sửa. Để mở khóa nhiều khu vực cùng một lúc, hãy giữ phím "Điều khiển" trong khi chọn các ô bổ sung. Các phạm vi ô đã chọn sẽ tự động xuất hiện trong trường "Tham chiếu đến ô".

6

Nhập mật khẩu vào trường "Mật khẩu phạm vi" nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy cập mật khẩu hoặc nhấp vào nút "Quyền" để chỉ định người dùng nào có thể chỉnh sửa các trường. Nhấp vào "OK" khi hoàn tất.

7

Nhấp vào nút "Bảo vệ Trang tính" để bật lại bảo vệ, sau đó nhấp vào "OK".

Phím tắt chuột

1

Bỏ bảo vệ toàn bộ trang tính nếu nó đã được bảo vệ. Nhấp chuột phải vào tab trang tính ở cuối màn hình và chọn "Bỏ bảo vệ trang tính".

2

Đánh dấu một vùng của trang tính mà bạn muốn bỏ bảo vệ. Để đánh dấu nhiều vùng cùng một lúc, hãy giữ phím "Control" trong khi chọn các ô bổ sung.

3

Nhấp chuột phải vào một trong các vùng được đánh dấu và chọn "Định dạng ô". Chọn tab "Bảo vệ", sau đó xóa dấu kiểm khỏi hộp "Đã khóa". Nhấp vào "OK."

4

Nhấp chuột phải vào tab trang tính ở cuối màn hình, chọn "Bảo vệ Trang tính" và sau đó nhấp vào "OK." Toàn bộ trang tính hiện đã được bảo vệ, ngoại trừ các khu vực bạn đã mở khóa ở bước trước.