Cách chuyển bàn phím về tiếng Anh

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp có giao dịch với mọi người thuộc mọi quốc tịch, chắc chắn bạn sẽ gặp phải ngoại ngữ và đôi khi có thể phải viết một số từ nước ngoài nhất định. Windows 7 cung cấp cho bạn khả năng thêm bố cục bàn phím nước ngoài, vì vậy bạn có thể dễ dàng nhập các ký tự hoặc ký hiệu nước ngoài mà không cần dùng đến Bản đồ ký tự của Windows. Tuy nhiên, khi bạn truy cập xong các ký tự đặc biệt này, bạn sẽ muốn quay lại ngôn ngữ tiếng Anh mẹ đẻ của mình. Điều này được thực hiện thông qua Thanh ngôn ngữ, thanh này chỉ xuất hiện khi nhiều ngôn ngữ được cài đặt.

1

Nhấp vào "Thanh ngôn ngữ", nằm ở bên trái khu vực thông báo Windows 7 của bạn theo mặc định, để hiển thị menu lựa chọn ngôn ngữ. Thanh Ngôn ngữ sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng hai chữ cái, cho biết ngôn ngữ hiện đang được chọn.

2

Nhấp vào "EN" để chuyển về tiếng Anh.

3

Nhấn "Alt-Shift" để chuyển đổi giữa các chế độ ngôn ngữ mà không cần truy cập Thanh ngôn ngữ. Ví dụ: nếu bạn chỉ cài đặt hai ngôn ngữ, nhấn "Alt-Shift" sẽ ngay lập tức đưa bạn về chế độ tiếng Anh.