Lưu mật khẩu trên iPhone

Nếu bạn thích sử dụng iPhone để quản lý mọi khía cạnh của danh tính trực tuyến của mình, bạn có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản khác nhau, chẳng hạn như Facebook, Gmail, MSN, Twitter và Yahoo. Để tránh nhập mật khẩu và tên người dùng mỗi khi đăng nhập, hãy định cấu hình iPhone của bạn để lưu mật khẩu và tự động điền vào các trường mật khẩu. Bởi vì lưu mật khẩu là một rủi ro bảo mật, tính năng lưu mật khẩu iPhone bị tắt theo mặc định.

1

Bật iPhone của bạn và mở Menu.

2

Chạm vào biểu tượng Cài đặt rồi chạm vào Safari.

3

Nhấn vào tùy chọn Tự động điền.

4

Trượt thanh trượt Tên và Mật khẩu sang Bật để bắt đầu lưu mật khẩu và tên người dùng.

5

Điều hướng đến ứng dụng email của bạn và nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

6

Nhấn vào Đăng nhập. Bạn sẽ được hỏi có muốn lưu mật khẩu đã nhập này không.

7

Nhấn Có nếu bạn muốn lưu mật khẩu. Nếu bạn không muốn lưu mật khẩu, hãy nhấn Không phải bây giờ hoặc Không bao giờ cho trang web này.