Cách kết nối kết nối không dây với bộ định tuyến Linksys & bộ định tuyến Netgear

Một trong những điều hữu ích bạn có thể làm với hai bộ định tuyến là thiết lập chúng ở chế độ lặp lại hoặc bắc cầu không dây. Trong chế độ này, các bộ định tuyến làm việc cùng nhau để củng cố mạng không dây của doanh nghiệp bạn và tăng bán kính của nó. Một bộ định tuyến được kết nối trực tiếp với nguồn Internet, chẳng hạn như modem, và hoạt động như cơ sở mạng, trong khi bộ định tuyến thứ hai được kết nối với bộ định tuyến đầu tiên. Bạn có thể thiết lập chế độ cầu nối ngay cả khi các bộ định tuyến được sản xuất bởi các công ty khác nhau, chẳng hạn như Netgear và Linksys.

1

Kết nối từng bộ định tuyến với nguồn điện và kết nối bộ định tuyến Netgear với modem bằng cáp Ethernet. Sử dụng cáp Ethernet khác để kết nối tạm thời bộ định tuyến với máy tính.

2

Mở trình duyệt Web trên máy tính được kết nối và nhập "192.168.1.1" (không có dấu ngoặc kép) vào thanh địa chỉ. Nhấn "Enter", sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến để mở menu cấu hình.

3

Mở danh mục "Cài đặt không dây" và đặt tên mạng (SSID), kênh, chế độ truyền, cài đặt bảo mật (phải là "WEP" hoặc không có bảo mật) và khóa bảo mật. Lưu ý các cài đặt bạn sử dụng ở đây vì bạn phải sao chép chúng trong cài đặt của bộ định tuyến Linksys.

4

Nhấp vào liên kết "Chức năng lặp lại không dây" trong phần Nâng cao của menu cấu hình. Đánh dấu vào hộp kiểm "Bật chức năng lặp lại không dây" và chọn tùy chọn "Trạm gốc không dây".

5

Tìm ở dưới cùng của bộ định tuyến Linksys để tìm một chuỗi dài các ký tự có nhãn "Địa chỉ MAC", trông giống như sau: "1E-43-7Y-8U-32-J9." Nhập địa chỉ MAC của bộ định tuyến Linksys vào trường "Địa chỉ MAC của bộ lặp 1" và nhấp vào nút "Áp dụng". Nhấp vào "Đăng xuất" và đóng trình duyệt Web hoặc tab trình duyệt.

6

Ngắt kết nối cáp Ethernet khỏi máy tính và cắm vào bộ định tuyến Linksys. Sử dụng cáp Ethernet khác để kết nối bộ định tuyến Linksys với máy tính. Cả hai kết nối vật lý này đều là tạm thời.

7

Mở trình duyệt Web trên máy tính được kết nối và nhập lại "192.168.1.1". Khi được nhắc, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến Linksys để mở menu cấu hình của nó. Chuyển đến menu "Không dây" và đặt cài đặt mạng không dây chính xác như bạn có trong bộ định tuyến Netgear.

8

Nhấp vào nút "Kết nối" trong phần Cài đặt Bộ định tuyến và mở tab "Cài đặt Internet". Chọn tùy chọn "IPv4", chọn "Chế độ cầu nối" từ menu thả xuống "Loại kết nối Internet", sau đó nhấp vào liên kết "Tự động nhận địa chỉ IPv4". Nhấp vào "OK" để lưu cài đặt của bạn.

9

Ngắt kết nối cả hai cáp Ethernet - giữa máy tính và bộ định tuyến Linksys và giữa các bộ định tuyến - và đặt lại bộ định tuyến Linksys đến vị trí mong muốn của bạn. Bạn không cần những cáp Ethernet này nữa, vì các bộ định tuyến sẽ kết nối không dây với nhau ở chế độ cầu nối.