Cách khôi phục tệp Word bị ghi đè

Nếu bạn đã ghi đè tệp Word và chưa lưu bất kỳ bản sao cũ nào của tệp dưới các tên tệp khác nhau, bạn có thể kiểm tra xem Windows 7 có phiên bản trước của tệp để khôi phục hay không. Các phiên bản trước này được tạo bởi Windows Backup hoặc được lưu như một phần của điểm khôi phục Windows. Số lượng các phiên bản trước có sẵn sẽ phụ thuộc vào việc các dịch vụ Windows Backup và / hoặc Windows Restore có đang chạy hay không và nếu có, tần suất bạn sao lưu máy tính của mình.

1

Nhấp vào “Bắt đầu”, sau đó nhấp đúp vào “Máy tính”.

2

Nhấp đúp vào ổ đĩa chứa tệp đã ghi đè của bạn và duyệt đến vị trí của nó.

3

Nhấp chuột phải vào tệp Word và chọn “Khôi phục các phiên bản trước”. Một danh sách các mặt hàng có sẵn sẽ xuất hiện, cùng với vị trí của chúng.

4

Nhấp vào phiên bản bạn muốn khôi phục và nhấp vào “Khôi phục. . . ”