Cách mở trình duyệt Internet

Internet cung cấp những khả năng gần như vô hạn cho chủ doanh nghiệp nhỏ. Cho dù đó là một trang web thông tin đơn giản để quảng bá doanh nghiệp của bạn hay một cửa hàng trực tuyến đầy đủ với giỏ hàng, việc truy cập Internet có thể là bước đầu tiên trong một chương mới cho doanh nghiệp của bạn. Thực hiện bước đầu tiên đó bằng cách mở trình duyệt Internet của máy tính để bạn có thể bắt đầu làm quen với Web.

1

Nhấp vào nút “Bắt đầu” của Windows ở góc dưới bên trái của màn hình để khởi chạy menu Bắt đầu.

2

Nhấp vào nút “Tất cả các chương trình” để tải danh sách tất cả các chương trình hiện có sẵn để sử dụng trên máy tính của bạn.

3

Nhấp vào “Internet Explorer” trên menu Tất cả chương trình. Internet Explorer là trình duyệt Internet gốc đi kèm với tất cả các máy tính Windows. Sau khi bạn nhấp vào “Internet Explorer”, máy tính của bạn sẽ tải chương trình để bạn có thể bắt đầu duyệt Internet.