Cách đặt lại tên của bạn trên Facebook

Facebook cung cấp các tùy chọn chỉnh sửa cho hầu hết mọi khía cạnh của hồ sơ Facebook của bạn, điều này rất quan trọng nếu bạn muốn thể hiện một bộ mặt chuyên nghiệp với những người tìm kiếm tên của bạn. Nếu bạn bắt đầu tài khoản Facebook của mình bằng biệt hiệu thời thơ ấu, bạn nên đổi nó thành tên mà mọi người biết đến bạn trong giới kinh doanh. Nếu bạn mới kết hôn, bạn có thể muốn sử dụng tên thời con gái và họ mới của mình. Sử dụng tên chính xác có thể giúp mọi người tìm thấy hồ sơ của bạn khi họ tìm kiếm tài khoản của bạn.

1

Đăng nhập vào Facebook và nhấp vào biểu tượng hình bánh răng để mở menu thả xuống.

2

Nhấp vào "Cài đặt Tài khoản" để mở một trang mới.

3

Nhấp vào "Chỉnh sửa" bên cạnh tên của bạn.

4

Nhập tên mong muốn của bạn vào các trường "Họ", "Tên đệm" và "Họ".

5

Nhập mật khẩu của bạn vào trường "Mật khẩu".

6

Nhấp vào "Lưu thay đổi".