Cách tách tài khoản Gmail khỏi tài khoản Google

Có tài khoản Google chỉ là một công việc thông minh: Bạn có thể truy cập Google Calendars, Google Groups, Google Documents và nhiều hơn thế nữa bằng cách sử dụng tài khoản duy nhất này. Khi bạn đăng ký tài khoản Google, địa chỉ Gmail của bạn sẽ tự động được liên kết với nó và nếu bạn không có địa chỉ Gmail, bạn sẽ được cung cấp một địa chỉ cho mục đích đăng nhập Google. Nhưng bạn có thể muốn tách biệt hai tài khoản nếu, ví dụ, tài khoản Gmail là tài khoản cá nhân và bạn muốn tài khoản Google hoàn toàn theo định hướng kinh doanh. Tách tài khoản Gmail và tài khoản Google là một quá trình đơn giản chỉ mất vài phút. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là làm điều này sẽ dẫn đến việc tài khoản Gmail của bạn bị đóng vĩnh viễn. Theo Google, bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào tài khoản Google của mình nhưng sẽ không thể gửi, nhận hoặc xem email trong tài khoản Gmail sau khi tách hai tài khoản.

1

Điều hướng đến trang "Chỉnh sửa Dịch vụ" khi đã đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn.

2

Nhấp vào liên kết "Xóa Gmail vĩnh viễn". Điều này sẽ đưa bạn đến một trang xác nhận.

3

Đọc thông tin trong "Xóa Gmail khỏi tài khoản của bạn", sau đó nhấp vào hộp bên cạnh "Có, tôi muốn xóa vĩnh viễn (tên tài khoản Gmail của bạn) và xóa nó khỏi tài khoản Google của tôi." Thông tin trong phần này bao gồm lưu ý rằng việc tách Gmail khỏi tài khoản Google của bạn sẽ dẫn đến tài khoản Gmail vĩnh viễn bị đóng trong vòng hai ngày làm việc.

4

Nhập địa chỉ email chính mới vào trường "Địa chỉ email chính mới". Địa chỉ mới này sẽ được liên kết với tài khoản Google của bạn theo cách giống như địa chỉ Gmail của bạn trước đây.

5

Nhập mật khẩu Gmail hiện tại của bạn vào trường "Mật khẩu hiện tại", sau đó nhấp vào "Xóa Gmail" để hoàn tất việc tách tài khoản Gmail và tài khoản Google của bạn.