Ưu điểm của cấu trúc tổ chức kết hợp

Một doanh nghiệp có thể lựa chọn trong số rất nhiều cơ cấu tổ chức tiềm năng. Các tổ chức bên, tổ chức từ trên xuống và các loại cơ cấu tổ chức khác đều có thể được kết hợp thành một cơ cấu lai. Ngân hàng Thế giới định nghĩa cơ cấu tổ chức hỗn hợp là một cơ cấu tổ chức trong đó nhiều hơn một thiết kế tổ chức được sử dụng. Điều này cho phép một công ty linh hoạt hơn trong việc phân phối công việc và phân công các vai trò công việc. Nó có thể đặc biệt có lợi trong doanh nghiệp nhỏ, nơi có ít nhân viên hơn để quản lý hoạt động hàng ngày.

Sứ mệnh chung

Cơ cấu tổ chức kết hợp tạo ra một sứ mệnh chung và cho phép nhân viên làm việc trong các dự án khác nhau và trong các lĩnh vực khác nhau. Cấu trúc này tạo ra một nhóm thống nhất gồm các cá nhân với một mục tiêu chung, kinh nghiệm và mức độ quan tâm khác nhau. Mỗi nhân viên có thể thực hiện công việc trong các lĩnh vực mà anh ta phù hợp nhất, chuyển từ dự án này sang dự án khác và báo cáo cho các cá nhân khác nhau khi cần thiết.

Sự gián đoạn thị trường

Các tổ chức hỗn hợp tự cho mình cái gọi là sự gián đoạn thị trường, đó là khi một tổ chức hoặc sản phẩm tự đưa mình vào thị trường giống như cách một đứa trẻ lao vào bể bơi. Bằng cách sử dụng các phương pháp lan truyền và gây “chú ý”, cấu trúc tổ chức kết hợp có thể vượt qua các rào cản truyền thống đối với thị trường, chẳng hạn như ngân sách quảng cáo có thể làm tê liệt các tổ chức nhỏ hơn về mặt tài chính. Một cơ cấu tổ chức kết hợp có thể đẩy làn sóng phá vỡ thị trường lên đến đỉnh điểm là tạo ra một làn sóng truyền thông khổng lồ thúc đẩy sự phát triển và nhu cầu sản phẩm.

Quy mô sử dụng

Một lợi ích khác đối với cơ cấu tổ chức hỗn hợp là quy mô khổng lồ có thể đạt được khi sử dụng nó. Thay vì có một cấu trúc quản lý và nhân viên truyền thống, nặng nề nhất, một tổ chức kết hợp sử dụng cấu trúc dựa trên mạng nhện bao gồm các nhóm cá nhân, đôi khi ở các khu vực địa lý khác nhau, làm việc cùng nhau để hoàn thành các mục tiêu chung. Điều này cũng loại bỏ vấn đề đường ống phân phối làm chậm việc tiếp cận thành phẩm.