Cách tính toán bằng Excel cho tổng bình phương

Một trong những công thức được Microsoft Excel hỗ trợ là phương trình tổng bình phương. Để tính tổng các ô vuông bằng Microsoft Excel, bạn cần nhập một công thức cụ thể vào thanh công thức của ô bạn đang làm việc. Bạn có khả năng nhập tối đa 30 số riêng biệt trong công thức và chúng có thể ở dạng số tĩnh - chẳng hạn như 5, 4 hoặc 3 - hoặc các ô được liên kết, chẳng hạn như A5, B4 hoặc C3.

1

Chọn ô trong tài liệu Microsoft Excel mà bạn muốn sử dụng cho hàm tổng bình phương và mở tab "Công thức".

2

Nhấp vào nút “Chèn chức năng” và nhập “sumsq” vào hộp “Tìm kiếm chức năng”. Nhấp vào “Bắt đầu” và chọn chức năng “SUMSQ” hiển thị trong danh sách bên dưới. Sau đó nhấp vào “OK”.

3

Nhập các số mong muốn, chẳng hạn như "5" hoặc "6" hoặc số ô, chẳng hạn như "A3" hoặc "C6", vào hộp Số rồi nhấp vào nút "OK". Tổng các ô vuông cho các số bạn đã nhập được tính toán và kết quả được hiển thị trong ô.