Cách xóa ảnh hồ sơ khỏi trang người hâm mộ trên Facebook

Ảnh tiểu sử trên trang người hâm mộ Facebook của bạn đóng vai trò là ấn tượng đầu tiên khi mọi người truy cập vào trang, hiển thị nổi bật ở trên cùng bên trái và cũng xuất hiện khi mọi người tìm kiếm trang. Nếu bạn cảm thấy ảnh không phù hợp, Facebook sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn xóa ảnh vĩnh viễn. Sử dụng các công cụ quản trị trang người hâm mộ của bạn để xóa các ảnh hồ sơ không mong muốn.

1

Đăng nhập vào Facebook và xem trang người hâm mộ của bạn.

2

Nhấp vào ảnh hồ sơ của trang người hâm mộ ở trên cùng bên trái. Danh sách tất cả các ảnh hồ sơ của trang sẽ xuất hiện.

3

Nhấp vào ảnh bạn muốn xóa. Ảnh phóng to và các tùy chọn xuất hiện ở dưới cùng bên phải.

4

Nhấp vào "Xóa ảnh này." Một hộp thoại mở ra.

5

Nhấp vào "Xác nhận".