Âm thanh văn bản trên iPhone không hoạt động

Thông báo văn bản xuất hiện trên iPhone của bạn đi kèm với tùy chọn cảnh báo bạn bằng âm thanh bất cứ khi nào bạn nhận được tin nhắn. Việc gán các âm văn bản khác nhau cho từng số liên lạc cho phép bạn biết ai đã gửi tin nhắn cho bạn mà không cần nhìn vào điện thoại của bạn. Nếu âm thanh văn bản không hoạt động trên iPhone của bạn, bạn có thể đã tắt chúng.

Xử lý sự cố

1

Đẩy công tắc bên "Đổ chuông / Im lặng" lên để đặt nó ở vị trí "Đổ chuông". IPhone sẽ tắt hầu hết các âm thanh khi bạn đặt nút chuyển sang vị trí "Im lặng". Tăng âm lượng ở cạnh bên của iPhone.

2

Nhấn vào ứng dụng "Cài đặt". Nếu công tắc chuyển đổi Không làm phiền ở vị trí "Bật", hãy đặt công tắc này thành "Tắt".

3

Nhấn vào tùy chọn "Thông báo" trên màn hình Cài đặt.

4

Chọn tùy chọn "Tin nhắn".

5

Nhấn vào bất kỳ lựa chọn nào ngoài "Không có" để xem trước âm mặc định trên màn hình Âm văn bản. Khi bạn tìm thấy âm phù hợp, hãy nhấn nút "Trang chủ" để quay lại màn hình chính.

Chỉ định các âm riêng lẻ

1

Nhấn vào ứng dụng "Danh bạ".

2

Chọn một số liên lạc từ danh sách để thay đổi âm mặc định của số liên lạc.

3

Nhấn vào nút "Chỉnh sửa" và chọn tùy chọn "Âm văn bản".

4

Chọn một âm báo từ danh sách Âm báo. Nhấn vào "Lưu".