Cách đồng bộ hóa Outlook thông qua OWA

Outlook Web Access, hoặc OWA, cho phép bạn sử dụng trình duyệt để gửi và nhận email được lưu trữ trên máy chủ Microsoft Exchange. OWA cũng cho phép bạn đồng bộ hóa email của mình với ứng dụng email Microsoft Outlook. Để đồng bộ hóa Outlook qua OWA, bạn cần biết tên máy chủ Exchange của mình và địa chỉ của trang web OWA. Sau khi thiết lập Outlook, bạn có thể sử dụng Outlook hoặc OWA để quản lý email của mình.

1

Tạo hồ sơ thư mới trong Outlook bằng cách nhấp vào "Bắt đầu | Bảng điều khiển | Thư | Hiển thị hồ sơ."

2

Nhấp vào "Thêm" để thêm hồ sơ. Nhập tên cho hồ sơ và nhấp vào "OK".

3

Nhấp vào hộp kiểm ở cuối màn hình có nhãn "Định cấu hình cài đặt máy chủ theo cách thủ công hoặc các loại máy chủ bổ sung".

4

Nhấp vào nút radio có nhãn "Microsoft Exchange" và nhấp vào "Tiếp theo".

5

Nhập tên của máy chủ Exchange của bạn và chọn hộp có nhãn "Sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange." Nhập tên người dùng đầy đủ của bạn vào ô cho tài khoản của bạn, ví dụ: "[email protected]". Nhấp vào nút "Cài đặt khác ...".

6

Nhấp vào tab "Kết nối", nhấp để chọn hộp có nhãn "Kết nối với Microsoft Exchange bằng HTTP" và nhấp vào nút "Cài đặt proxy Exchange ...".

7

Nhập địa chỉ của máy chủ OWA của bạn, chẳng hạn như "webmail.example.com". Nhấp để chọn hộp "Trên mạng nhanh ...." và hộp "Trên mạng chậm ...". Chọn "Xác thực cơ bản" cho các dịch vụ xác thực proxy và nhấp vào "OK".

8

Nhấp vào "Kiểm tra Tên", nhập mật khẩu email máy chủ Exchange của bạn tại lời nhắc và nhấp vào "OK". Nhấp vào "Tiếp theo" để tiếp tục và "Hoàn tất" để hoàn tất thiết lập.

9

Khởi chạy Outlook để tự động đồng bộ hóa email và tác vụ của bạn thông qua OWA.