Cách định vị tệp PST trong Outlook

Microsoft Outlook có thể lưu trữ tệp Thư mục Cá nhân hoặc tệp PST của bạn ở một trong một số vị trí khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản Outlook và Windows bạn sử dụng. Nó thậm chí còn phức tạp hơn nếu bạn đã từng nâng cấp Outlook hoặc Windows. May mắn thay, có một cách dễ dàng để theo dõi các vị trí tệp PST từ trong chính Outlook.

Định vị tệp PST

Cách nhanh nhất để tìm tệp PST của bạn là đi tới màn hình Cài đặt tài khoản và chọn tab "Tệp dữ liệu". Outlook hiển thị vị trí của từng tệp dữ liệu được liên kết với các hộp thư của bạn. Để mở thư mục chứa tệp PST, hãy chọn một mục nhập và nhấp vào "Mở Vị trí Thư mục". Bạn có thể truy cập cài đặt tài khoản trong Outlook 2103 bằng cách chọn "Cài đặt Tài khoản" từ menu Tệp. Trong Outlook 2010, chọn "Thông tin", sau đó chọn "Cài đặt tài khoản" từ menu Tệp.

PST so với OST

Nói chung, Outlook 2013 chỉ sử dụng tệp PST cho tài khoản thư POP3 và để tạo bản sao lưu và lưu trữ. Nếu tệp dữ liệu của bạn có phần mở rộng .ost, điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng tài khoản thư Exchange hoặc IMAP. Outlook lưu thư cho các loại tài khoản này trong Tệp Dữ liệu Outlook hoặc tệp OST. Tệp OST chỉ là bản sao thông tin trên máy chủ thư của bạn. Nếu bạn muốn sao lưu thư của mình vào ổ cứng hoặc thiết bị di động, trước tiên hãy xuất hộp thư sang tệp sao lưu PST.