Làm cách nào để tắt chuyển hướng sang trang web khác?

Nếu trình duyệt của bạn thường xuyên đưa bạn đến một trang mà bạn không muốn xem, một số chiến lược phòng ngừa sẽ tồn tại để giải quyết vấn đề. Chuyển hướng là một phần của mã của trang web và bạn không thể tắt hoàn toàn nó, nhưng một giải pháp trong cài đặt Internet cho phép bạn kiểm soát các chuyển hướng mà bạn muốn theo. Với cài đặt phù hợp, máy tính của bạn sẽ chặn các trang web nhất định và yêu cầu quyền trước khi chuyển hướng.

1

Nhấp vào nút "Bắt đầu" của Windows.

2

Nhấp vào "Bảng điều khiển". Một số biểu tượng mới xuất hiện trên màn hình của bạn.

3

Nhấp vào "Mạng và Internet", sau đó nhấp vào "Tùy chọn Internet". Một cửa sổ mới sẽ mở ra trên màn hình của bạn.

4

Nhấp vào tab "Nâng cao" và cuộn hộp "Cài đặt" cho đến khi bạn nhận thấy tiêu đề "Bảo mật".

5

Nhấp vào các hộp kiểm để bật các tùy chọn bảo mật sau: "Sử dụng SSL 2.0", "Sử dụng SSL 3.0" và "Cảnh báo cho tôi khi các trang web cố gắng chuyển hướng hoặc tải lại trang".

6

Nhấp vào "OK" để xác nhận cài đặt mới.