Cách mở Flashdrive trên máy Mac

Ổ đĩa flash USB chắc chắn là một trong những thiết bị lưu trữ di động tiện lợi nhất để vận chuyển các tệp công việc giữa các máy tính không được kết nối. Những thiết bị nhỏ bé này có thể vừa với một keyring và cung cấp hàng trăm GB dung lượng lưu trữ. Tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ của ổ đĩa, ổ đĩa flash thường được định dạng với hệ thống tệp FAT, FAT32 hoặc exFAT, tương thích với hệ điều hành Windows và Mac. Do đó, để mở ổ flash trên máy Mac, bạn chỉ cần gắn ổ đó vào và mở Finder để xem nội dung của nó.

1

Cắm ổ đĩa flash USB của bạn vào cổng USB của máy Mac.

2

Nhấp vào "Finder" từ Dock của máy Mac.

3

Nhấp vào tên ổ đĩa flash USB của bạn trong ngăn bên trái bên dưới "Thiết bị". Làm như vậy sẽ mở ổ đĩa flash và hiển thị nội dung của nó trong ngăn bên phải.