Cách xóa cập nhật SMS trên Facebook

Facebook là một công cụ mạng xã hội mạnh mẽ cho bất kỳ chủ doanh nghiệp nhỏ nào. Thông qua trang Facebook, bạn có thể tương tác trực tiếp với khách hàng và họ có thể tương tác với bạn, để lại tin nhắn trên trang Facebook của bạn về bất kỳ điều gì liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Thiết lập điện thoại di động với Facebook cho phép bạn nhận tin nhắn SMS đến điện thoại mỗi khi ai đó để lại nhận xét trên trang Facebook của bạn. Điều này giúp bạn luôn cập nhật trang và khách hàng của mình. Nếu bạn không muốn nhận các cập nhật SMS nữa, bạn có thể xóa quyền cho phép Facebook gửi các cập nhật này, nhưng bạn phải làm như vậy từ trang web Facebook.

1

Duyệt đến Facebook.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2

Nhấp vào mũi tên chỉ xuống ở góc trên bên phải của màn hình. Chọn "Cài đặt tài khoản" từ menu thả xuống.

3

Nhấp vào "Di động" ở bên trái màn hình.

4

Chọn "Tắt" để tắt cập nhật SMS cho điện thoại di động của bạn từ Facebook.