Các yếu tố của Đề xuất Ngân sách

Đề xuất ngân sách về cơ bản là một quảng cáo chiêu hàng chi tiết và có hỗ trợ nghiên cứu cho giai đoạn hoạt động của một dự án hoặc phòng ban. Đề xuất ngân sách được sử dụng trong các doanh nghiệp công ty, học thuật và phi lợi nhuận và là một trong những phần quan trọng của đề xuất tài trợ. Chúng cũng là công cụ tốt để giúp bạn hiểu được phạm vi thực sự của dự án trước khi bạn trình bày. Tạo bản trình bày chính xác nhất về các chi phí liên quan, nhưng hãy viết đề xuất của bạn sao cho phù hợp về phạm vi và có giá trị về kết quả.

Mục đích hoặc Mục tiêu

Nêu rõ nhiệm vụ của bạn trong phần đầu tiên của đề xuất ngân sách. Tuyên bố sứ mệnh của bạn là một mô tả một hoặc hai câu về cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào về mục đích hoặc mục tiêu ngân sách của bạn. Ví dụ: "Dự án này thiết lập, trong vòng sáu tháng, một sân chơi ở trung tâm thị trấn cho phép người lớn thừa cân tập thể dục để cải thiện sức khỏe trong giờ ăn trưa làm việc của họ. Tài trợ cho dự án này sẽ dưới hình thức tài trợ từ các công ty bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp. " Xây dựng dựa trên những lợi ích thu được từ dự án mà đề xuất đại diện hoặc tính liên tục hoạt động của bộ phận của bạn. Giải thích lợi ích vượt quá chi phí như thế nào.

Chi phí trực tiếp

Phần thứ hai đề cập đến chi phí sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, tiếp thị và phân phối nó. Chúng được gọi là chi phí trực tiếp vì chúng liên quan trực tiếp đến lợi ích được tạo ra. Trong ngân sách doanh nghiệp để sản xuất các sản phẩm, chúng nằm trong chi phí sản xuất và giá vốn hàng bán. Nghiên cứu dẫn đến việc tạo ra lợi ích cũng là chi phí trực tiếp, cũng như tiền lương của những người tham gia lập kế hoạch, sản xuất, tiếp thị và phân phối - hoặc khởi động, nếu đề xuất ngân sách của bạn là cho một sự kiện. Vật liệu, thiết bị, đi lại, thông tin liên lạc, nghiên cứu và bất kỳ thứ gì khác thông thường sẽ không có mặt nếu dự án không được thực hiện được coi là chi phí trực tiếp.

Cơ sở vật chất và chi phí quản lý

Hầu hết các khoản tài trợ và trợ cấp không trả cho cơ sở vật chất và chi phí quản lý, vì vậy hãy liệt kê các chi phí này một cách riêng biệt trong đề xuất ngân sách của bạn nếu bạn đang sử dụng nó để yêu cầu tài trợ hoặc tài trợ cho một dự án. Đây là những chi phí không được xác định trực tiếp với các lợi ích của dự án, bao gồm sử dụng cơ sở vật chất, tiện ích, nhân viên hỗ trợ, bảo hiểm và các chi phí pháp lý và kế toán. Mục đích của công ty cũng coi chi phí hành chính tách biệt với công việc tạo ra doanh thu của một bộ phận. Dù sao thì chi phí hành chính cũng sẽ ở đó. Nếu bạn đang đề xuất ngân sách với mục tiêu có lợi, hãy giữ riêng chi phí sản xuất lợi ích với chi phí hàng ngày.

Doanh thu hoặc lợi ích dự kiến

Hoàn thành đề xuất ngân sách của bạn với một phần nêu chi tiết các lợi ích mong đợi, chẳng hạn như doanh thu từ bán hàng hoặc quyên góp, tạo ra các tài sản như sân chơi hoặc hoàn thành nghiên cứu hứa hẹn cung cấp tài sản hoặc doanh thu trong tương lai. Ước tính giá trị đô la của lợi ích. Hãy nhớ rằng lợi ích phải có vẻ lớn hơn chi phí, vì vậy đừng đột nhiên trở nên thận trọng hoặc khiêm tốn trong việc mô tả lợi ích, nếu không ngân sách của bạn có thể không được chấp thuận.