Cách thực hiện huy hiệu "Theo dõi chúng tôi trên Facebook"

Facebook đã trở thành trang mạng xã hội phổ biến nhất trên internet. Chia sẻ hình ảnh và thông tin giữa bạn bè và các thành viên trong gia đình chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với sự gia tăng phổ biến của Facebook. Tạo huy hiệu là cách Facebook cho phép người dùng chia sẻ thông tin Facebook trên trang web cá nhân. Huy hiệu là một nút bạn đặt trên trang web của mình để liên kết người dùng trở lại trang Facebook của bạn.

01

Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

11

Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên bên trái của màn hình để truy cập trang hồ sơ của bạn.

21

Nhấp vào liên kết “Thêm huy hiệu vào trang web của bạn” ở phía bên trái của màn hình. Liên kết ở bên dưới danh sách bạn bè của bạn.

31

Nhấp vào “Chỉnh sửa huy hiệu này” ở bên phải màn hình.

41

Chọn bố cục và các mục bạn muốn trên huy hiệu của mình.

51

Nhấp vào “Lưu” khi bản xem trước ở bên phải phản ánh cách bạn muốn huy hiệu của mình xuất hiện.

61

Nhấp vào nút "Khác".

71

Sao chép mã được cung cấp và dán vào mã HTML của trang web của bạn.