Cách mở Trình quản lý Tác vụ trong Máy tính Từ xa

Trong khi điều hướng máy tính từ xa bằng Windows Remote Desktop, bạn có thể thực hiện nhiều chẩn đoán khác nhau bao gồm khởi chạy Trình quản lý tác vụ. Việc truy cập Trình quản lý tác vụ trên một hệ thống từ xa rất tiện dụng, chẳng hạn như khi một tệp bạn đang cố truy cập mất nhiều thời gian để mở và bạn muốn biết những gì khác đang chạy trên hệ thống từ xa. Công cụ này cũng giúp bạn xem có bao nhiêu bộ nhớ đang được sử dụng bởi các ứng dụng và tệp trên hệ thống từ xa cũng như những ai khác đang truy cập vào máy tính từ xa.

1

Nhấn “Ctrl-Shift-Esc” để mở Trình quản lý tác vụ.

2

Nhấp vào tab “Ứng dụng” để xem những chương trình nào đang chạy trên máy tính từ xa. Nhấp vào tab "Quy trình" để xem quy trình hệ thống nào đang chạy.

3

Nhấp vào tab “Dịch vụ” để xem những dịch vụ hệ thống nào đang chạy. Nhấp vào tab “Người dùng” để xem danh sách người dùng đang truy cập hoặc sử dụng máy tính.

4

Nhấp vào “Tệp” và “Thoát” để đóng Trình quản lý tác vụ.