Cách tạo phân cách bằng tab .Txt

Tệp văn bản được phân tách bằng tab là tệp chứa các tab phân tách thông tin bằng một bản ghi trên mỗi dòng. Tệp được phân cách bằng tab thường được sử dụng để tải dữ liệu lên hệ thống. Chương trình phổ biến nhất được sử dụng để tạo các tệp này là Microsoft Excel. Để tạo tệp được phân cách bằng tab .txt, hãy tạo bảng tính và lưu tệp của bạn ở định dạng tab thích hợp.

1

Nhấp vào “Bắt đầu”, “Tất cả các chương trình” và chọn “Microsoft Excel.”

2

Nhập dữ liệu của bạn vào các cột mong muốn của bảng tính.

3

Nhấp vào “Tệp” từ menu trên cùng và chọn “Lưu dưới dạng”.

4

Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh “Định dạng” và chọn “Văn bản được phân cách bằng tab (.txt)”.

5

Nhấp vào để lưu."