Cách cài đặt trình điều khiển Ethernet

Giống như bất kỳ thiết bị nào khác trong máy tính, bạn không thể sử dụng bộ điều hợp Ethernet hoặc card mạng, trừ khi bạn cài đặt trình điều khiển thiết bị cho nó. Nói chung, máy tính chạy Windows 7 nên cài đặt hầu hết các card mạng tự động. Nếu không, bạn sẽ không thể truy cập Internet hoặc bất kỳ trang web nội bộ nào của công ty hoặc mạng chia sẻ cho đến khi bạn tự cài đặt trình điều khiển. Tệp trình điều khiển có thể là một chương trình cài đặt sử dụng một trình hướng dẫn đơn giản hoặc nó có thể là một tệp lưu trữ ZIP tự giải nén để sao chép tất cả các tệp trình điều khiển vào một thư mục để bạn cài đặt theo cách thủ công.

1

Đăng nhập vào máy tính của bạn bằng tài khoản quản trị viên hoặc có tên người dùng và mật khẩu tài khoản quản trị viên.

2

Tìm tệp cài đặt trình điều khiển và nhấp đúp vào tệp đó. Nếu trình hướng dẫn cài đặt chạy, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt nó. Nếu đó là tệp lưu trữ ZIP, bạn được yêu cầu chỉ định vị trí để giải nén tệp, vì vậy hãy chọn vị trí bạn sẽ nhớ và tiếp tục làm theo các bước tiếp theo.

3

Nhấp vào “Bắt đầu | Bảng điều khiển | Hệ thống và Bảo mật | Quản lý thiết bị."

4

Nhấp vào dấu "+" bên cạnh "Bộ điều hợp mạng". Nếu nó được cài đặt đúng cách, card mạng của bạn sẽ được liệt kê ở đây với dấu chấm than bên cạnh.

5

Nhấp chuột phải vào bộ điều hợp và nhấp vào “Cập nhật phần mềm trình điều khiển ...”.

6

Chọn tùy chọn “Duyệt máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển”.

7

Nhấp vào nút “Duyệt qua” và điều hướng đến thư mục mà bạn đã giải nén các tệp trình điều khiển ở Bước 2, sau đó nhấn “OK”.

8

Nhấp vào nút “Tiếp theo” để Windows cài đặt trình điều khiển cho bạn.