Cách xem các liên hệ bị chặn trên YouTube

Khi người dùng YouTube làm gián đoạn phần nhận xét trên video của bạn, việc chặn người dùng đó sẽ ngăn họ liên hệ với bạn hoặc để lại nhận xét về bất kỳ video nào của bạn. YouTube lưu trữ danh sách tất cả người dùng bị chặn trong sổ địa chỉ của hồ sơ của bạn, điều này rất khó để các thành viên mới làm quen với YouTube tìm thấy vì nó nằm ở một vị trí khó xử. Bạn không chỉ có thể xem tất cả các thành viên YouTube bị chặn của mình từ danh sách này, bạn còn có thể bỏ chặn một người dùng.

1

Điều hướng đến trang web YouTube trên trình duyệt Web của bạn và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào tên người dùng của bạn ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào "Hộp thư đến" từ trình đơn thả xuống.

2

Nhấp vào "Sổ Địa chỉ" từ menu ở phía bên trái của màn hình.

3

Nhấp vào "Người dùng bị chặn" từ menu ở bên trái màn hình để xem danh sách những người dùng YouTube bị chặn của bạn.