Cách thay đổi kích thước phông chữ trong trường biểu mẫu PDF

Định dạng tài liệu di động, hoặc PDF, tài liệu cho phép người dùng có hệ điều hành, phông chữ và chương trình khác nhau xem tệp. Nếu bạn muốn thay đổi nội dung của PDF, bao gồm cả việc thay đổi phông chữ trong các trường biểu mẫu, bạn sẽ cần sử dụng chương trình chỉnh sửa PDF, chẳng hạn như Adobe Acrobat, Foxit Phantom hoặc NitroPDF, để thực hiện những thay đổi đó.

Adobe Acrobat X

1

Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat X bằng cách nhấp vào "Tệp", chọn "Mở" và chọn tệp từ các thư mục trên máy tính của bạn.

2

Nhấp vào menu "Công cụ", chọn "Biểu mẫu" và chọn "Chỉnh sửa". Điều này sẽ giúp bạn có thể chỉnh sửa nội dung của các trường biểu mẫu PDF.

3

Bấm chuột phải vào trường mà bạn muốn thay đổi. Chọn "Thuộc tính" từ menu ngữ cảnh xuất hiện.

4

Nhấp vào tab "Văn bản".

5

Cuộn qua danh sách các phông chữ có sẵn từ menu Phông chữ và chọn phông chữ bạn muốn sử dụng.

6

Nhấp vào "Đóng" để đóng hộp thoại Thuộc tính TouchUp.

Foxit Phantom

1

Mở tệp PDF trong Foxit Phantom bằng cách nhấp vào "Tệp", chọn "Mở" và chọn tệp từ các thư mục trên máy tính của bạn.

2

Nhấp vào menu "Chỉnh sửa" và chọn "Công cụ đối tượng cảm ứng".

3

Kéo chuột qua văn bản để chọn nó. Nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn và nhấp vào "Thuộc tính" từ hộp xuất hiện.

4

Nhấp vào tab "Văn bản" trong hộp Thuộc tính và chọn kích thước phông chữ mong muốn từ các tùy chọn Kích thước Phông chữ.

5

Nhấp vào "OK" để thực hiện các thay đổi.

NitroPDF

1

Mở PDF trong NitroPDF bằng cách nhấp vào "Tệp", chọn "Mở" và chọn một tệp từ các thư mục trên máy tính của bạn.

2

Nhấp vào mũi tên bên dưới "Sao chép Văn bản", nằm trong nhóm Công cụ, sau đó chọn "Chỉnh sửa Văn bản & Hình ảnh".

3

Bấm đúp vào phần văn bản mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm chuột phải, sau đó chọn "Thuộc tính" từ menu xuất hiện.

4

Chọn menu Phông chữ, sau đó chọn từ các cỡ phông chữ khác nhau được liệt kê trong menu.

5

Nhấp vào "OK" trong hộp để thực hiện các thay đổi đối với phông chữ.