Cách tính tỷ lệ thanh khoản

Lợi nhuận có thể trông tốt, nhưng tiền mặt mới trả các hóa đơn. Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn có theo dõi các chỉ số thanh khoản của doanh nghiệp mình không? Bạn nên tính toán các tỷ lệ này ít nhất hàng tuần.

Tỷ lệ thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản không chỉ là về số tiền bạn có trong tài khoản ngân hàng của công ty bạn. Đó là về cách tất cả tài sản hiện tại và nợ phải trả của bạn có liên quan với nhau. Bao nhiêu là đủ và những tỷ lệ đó nên là bao nhiêu?

Hãy lấy một công ty và xem xét một số ví dụ về tỷ lệ. Dữ liệu sau đây là của Hasty Rabbit Corporation, một nhà sản xuất giày thể thao cho thỏ.

  • Tiền gửi ngân hàng: $85,000
  • Những tài khoản có thể nhận được: $210,000
  • Hàng tồn kho: $125,000
  • Phải trả người bán: $72,000
  • Kỳ hạn hiện tại của nợ dài hạn: $37,000
  • Chi phí phải trả: $19,000
  • Chi phí phải trả: $12,000
  • Các khoản phải trả ngắn hạn: $60,000

Tỷ lệ hiện tại

Tỷ lệ thanh toán hiện hành là công thức tỷ lệ thanh khoản phổ biến nhất. Tổng tài sản lưu động chia cho tổng nợ ngắn hạn. Trong ví dụ về Hasty Rabbit:

Tổng tài sản lưu động = Tiền gửi ngân hàng + Các khoản phải thu + Hàng tồn kho = 85.000 USD + 210.000 USD + 125.000 USD

Tổng tài sản hiện tại = $ 420,000

Tổng nợ ngắn hạn = Phải trả người bán + Kỳ hạn thanh toán hiện tại của LTD + Chi phí phải trả + Các khoản nợ ngắn hạn = 72.000 đô la + 37.000 đô la + 19.000 đô la + 12.000 đô la + 60.000 đô la = 200.000 đô la

Hệ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn = 420.000 USD / 205.000 USD = 2,1

Các nhà quản lý kinh doanh, nhà phân tích tài chính và người cho vay coi tỷ lệ thanh toán hiện hành trên 2: 1 là mức thanh khoản thoải mái. Nói cách khác, công ty có ít nhất 2 đô la tài sản lưu động cho mỗi đô la nợ ngắn hạn. Lý do cho tỷ lệ thanh toán hiện hành trên 2: 1 là do thời gian chuyển đổi hàng tồn kho để bán hàng thành các khoản phải thu và cuối cùng thành tiền mặt không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Không phải lúc nào hàng tồn kho cũng được bán như mong đợi. Không phải lúc nào khách hàng cũng thanh toán hóa đơn đúng hạn. Trong khi đó, tất cả các khoản nợ ngắn hạn đang đến hạn phải thanh toán.

Có tỷ lệ thanh toán hiện hành 2: 1 tạo ra một bước đệm để hấp thụ sự gián đoạn trong chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và vẫn có thể đáp ứng các nghĩa vụ nợ của công ty đúng hạn. Hasty Rabbit có tỷ lệ hiện tại là 2,1: 1, vì vậy chúng đang ở trong tình trạng tốt.

Tỷ số nhanh

Hệ số thanh toán nhanh, còn được gọi là hệ số thử nghiệm axit, là một thước đo khắc nghiệt hơn về khả năng thanh toán ngắn hạn so với hệ số thanh toán hiện hành. Hệ số thanh toán nhanh là tổng tiền mặt trong ngân hàng cộng với các khoản phải thu chia cho tổng nợ ngắn hạn. Quay lại các số liệu từ Hasty Rabbit:

Hệ số thanh toán nhanh = (Tiền gửi ngân hàng + Các khoản phải thu) / Tổng nợ ngắn hạn = (85.000 USD + 210.000 USD) / 200.000 USD = 295.000 USD / 200.000 USD = 1,5

Tỷ lệ thanh toán nhanh trên 1,5: 1 được coi là có thể chấp nhận được. Một lần nữa, Hasty Rabbit có tỷ lệ thanh khoản tốt.

Vốn lưu động ròng

Một thước đo tài chính khác được sử dụng để đánh giá tính thanh khoản là vốn lưu động ròng. Không giống như các thước đo tính thanh khoản trước đây, vốn lưu động ròng không phải là một tỷ lệ mà là một lượng đô la. Nó là tài sản lưu động trừ đi nợ ngắn hạn. Hãy xem ví dụ của chúng tôi:

Vốn lưu động ròng = Tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn = 420.000 USD - 200.000 USD = 220.000 USD

Tầm quan trọng của việc theo dõi vốn lưu động ròng là bạn muốn con số này luôn tăng. Khi doanh thu và tổng tài sản của một doanh nghiệp tăng lên, vốn lưu động ròng cần phải tăng theo cùng một tỷ lệ.

Các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng một số số liệu tài chính để theo dõi hoạt động của doanh nghiệp, nhưng tỷ lệ thanh khoản là một số quan trọng nhất. Sự suy giảm của bất kỳ thiết bị đo thanh khoản nào trong số này là những dấu hiệu cảnh báo sớm mà người quản lý nên lưu ý và thực hiện các hành động khắc phục trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.