Cách tải xuống Verizon Wireless Backup Assistant

Trợ lý dự phòng của Verizon là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn lưu trữ bản sao danh bạ điện thoại di động của công ty bạn trên các máy chủ của Verizon. Các bản sao lưu bạn tạo sau đó có thể được khôi phục bất kỳ lúc nào, vào thiết bị hiện có của bạn hoặc sang điện thoại mới, vì vậy các mục nhập trong sổ địa chỉ của khách hàng và đồng nghiệp của bạn được an toàn. Backup Assistant tương thích với hầu hết các thiết bị cầm tay Verizon Wireless và nếu bạn có điện thoại Android hoặc BlackBerry tương thích, phần mềm đã được cài đặt. Tuy nhiên, nếu bạn có một chiếc điện thoại cơ bản, trước tiên bạn sẽ cần tải nó xuống và quá trình này hơi khác nhau tùy thuộc vào việc cửa hàng ứng dụng của bạn có tên là “Get it Now” hay “Media Center”.

Điện thoại Trung tâm Truyền thông

1

Mở menu chính trên điện thoại của bạn và chọn “Media Center”.

2

Chọn “Duyệt và tải xuống”.

3

Chọn “Nhận ứng dụng mới”.

4

Chọn “Hỗ trợ sao lưu” và nhấn “OK”.

5

Nhấn “OK” một lần nữa để bắt đầu tải xuống.

6

Chọn “Có” để chạy chương trình.

Nhận ngay điện thoại

1

Mở menu nam và chọn “Tải ngay”.

2

Chọn “Công cụ khi đang di chuyển”.

3

Chọn “Nhận ứng dụng mới”.

4

Chọn danh mục “Thông tin / Công cụ Kinh doanh”.

5

Chọn “Hỗ trợ sao lưu” từ danh sách và làm theo lời nhắc để tải xuống chương trình.