Cách tắt tạm thời Malwarebyte

Máy tính của bạn chứa thông tin kinh doanh quan trọng và các tệp riêng tư mà bạn không thể để mất. Malwarebytes Anti-Malware bảo vệ chống mất dữ liệu bằng cách loại bỏ các tệp độc hại trước khi chúng lây nhiễm vào hệ thống của bạn. Nếu sản phẩm Malwarebytes của bạn ngừng hoạt động hoặc xung đột với các chương trình khác, bạn có thể muốn tạm thời vô hiệu hóa tính năng bảo vệ theo thời gian thực. Nếu bạn cần khắc phục sự cố, bạn cũng có thể ngăn Malwarebytes chạy khi máy tính của bạn khởi động.

1

Di con trỏ chuột qua biểu tượng "M" ở góc dưới cùng bên phải của thanh tác vụ. Nếu bạn không thấy biểu tượng, hãy nhấp vào mũi tên "Hiển thị các biểu tượng bị ẩn".

2

Nhấp chuột phải vào biểu tượng "M".

3

Bỏ chọn "Bật Bảo vệ", sau đó nhấp vào "Có" ở lời nhắc để xác nhận.

4

Bấm chuột phải vào biểu tượng "M" một lần nữa, sau đó bỏ chọn "Bắt đầu với Windows". Malwarebytes vô hiệu hóa tính năng bảo vệ theo thời gian thực và chương trình sẽ không chạy khi bạn khởi động máy tính.

5

Nhấp vào "Bật Bảo vệ" và "Bắt đầu với Windows" lần thứ hai để bật lại bảo vệ theo thời gian thực.