Cách phân biệt giữa chính sách tiền tệ chặt chẽ và lỏng lẻo

Do Cục Dự trữ Liên bang thực hiện, chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến lượng tiền có sẵn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, đặc biệt là trong thị trường tín dụng. Việc hạn chế hoặc mở rộng các quỹ khả dụng có thể ảnh hưởng đến xu hướng mua, lạm phát và mức sản xuất. Hiểu được các lý thuyết kinh tế đằng sau các chính sách tiền tệ thắt chặt và lỏng lẻo, bao gồm cả tác động của các chính sách đó, có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ chuẩn bị tốt hơn cho các biến động và dòng chảy liên quan đến chu kỳ kinh doanh.

1

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chính sách tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang rất chú ý đến sức khỏe của nền kinh tế nói chung và thực hiện chính sách tiền tệ để giúp tăng cung tiền trong thời kỳ suy thoái và hạn chế cung tiền trong thời kỳ tăng trưởng quá mức. Các hành động chính sách tiền tệ bao gồm các hành động liên quan đến yêu cầu dự trữ, tỷ lệ chiết khấu và các giao dịch liên quan đến chứng khoán chính phủ.

2

Phân tích tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ. Chính sách tiền tệ thắt chặt, hay còn gọi là co giãn, tìm cách làm chậm tăng trưởng kinh tế để tránh lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng yêu cầu dự trữ, số tiền mà các ngân hàng phải giữ để trang trải các khoản tiền gửi, và tăng lãi suất chiết khấu, lãi suất tính cho các ngân hàng vay tiền để trang trải các yêu cầu dự trữ. Do chi phí vay vốn ngân hàng tăng nên các ngân hàng có xu hướng giữ tiền để tránh phải đi vay. Những hành động như vậy sẽ dẫn đến giảm cung tiền và hạn chế khả năng cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ cũng như người tiêu dùng. Nguồn vốn và tín dụng giảm có tác động đến khả năng mở rộng và thuê thêm lao động của các doanh nghiệp.

3

Xem xét tác động của chính sách tiền tệ nới lỏng. Chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc mở rộng tìm cách kích thích sản xuất và việc làm thông qua việc gia tăng sự sẵn có của tiền và tín dụng trên thị trường. Giảm tỷ lệ chiết khấu hoặc các yêu cầu về dự trữ cung cấp cho các ngân hàng động cơ để cho vay tiền và cung cấp tín dụng. Với việc thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, các doanh nghiệp nhỏ được hưởng lợi từ các cơ hội tín dụng mở rộng, dẫn đến các lựa chọn đầu tư, sản xuất và việc làm tăng lên.

4

Phân biệt giữa các thời kỳ của chính sách tiền tệ thắt chặt và nới lỏng. Nhìn vào lãi suất hiện tại để xác định chính sách tiền tệ hiện tại là thắt chặt hay lỏng lẻo. Lãi suất cho vay và cơ hội tín dụng tăng thể hiện thời kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi lãi suất giảm thể hiện thời kỳ chính sách tiền tệ nới lỏng. Các doanh nghiệp nhỏ muốn mở rộng và đầu tư được phục vụ tốt hơn bằng cách tận dụng lợi thế của lãi suất thấp hơn, đánh dấu việc thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng.