Cách thay đổi cài đặt ảnh hồ sơ trên Facebook

Mặc dù việc thêm ảnh hồ sơ Facebook là không bắt buộc, nhưng bạn có thể chỉnh sửa ảnh bạn có và điều chỉnh cài đặt theo sở thích của mình. Chỉnh sửa hình thu nhỏ hồ sơ Facebook của bạn là một quá trình nhanh chóng và đơn giản, chỉ mất vài phút để hoàn thành.

1

Vào Facebook và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2

Nhấp vào liên kết "Hồ sơ" để hiển thị hồ sơ của bạn, sau đó di chuyển con trỏ qua ảnh hồ sơ của bạn. Liên kết "Thay đổi hình ảnh" được hiển thị.

3

Chọn liên kết "Thay đổi Hình ảnh" và nhấp vào "Chỉnh sửa Hình thu nhỏ" để khởi chạy hộp "Chỉnh sửa Hình thu nhỏ". Hộp này hiển thị một hình thu nhỏ của ảnh hồ sơ của bạn.

4

Nhấp vào hộp "Tỷ lệ để vừa vặn" nếu bạn muốn Facebook tự động điều chỉnh phần hình ảnh của bạn đóng vai trò là hình thu nhỏ. Nếu bạn muốn điều chỉnh hình thu nhỏ theo cách thủ công, hãy kéo hình ảnh, sau đó nhấp vào "Lưu".