Cách gửi tệp PDF qua Gmail

PDF là một trong những định dạng phổ biến nhất được sử dụng để gửi và nhận tài liệu. Định dạng PDF đặc biệt hữu ích khi gửi các tài liệu chuyên nghiệp như hợp đồng vì nó giữ nguyên định dạng ban đầu của tài liệu và ngăn người nhận thay đổi. Gmail, dịch vụ email miễn phí do Google cung cấp, có thể gửi tệp đính kèm PDF miễn là tổng kích thước tệp đính kèm dưới 25MB.

1

Đăng nhập vào Gmail và nhấp vào "Soạn".

2

Nhập địa chỉ email của người nhận, dòng chủ đề và nội dung email của bạn.

3

Nhấp vào "Đính kèm tệp" và chọn tệp PDF bạn muốn đính kèm; nhấp vào "Mở" để thêm tệp đính kèm vào thư của bạn. Nhấp vào "Gửi" khi bạn đã sẵn sàng gửi email.