Cách tạo liên tục chuyển tiếp từ email AOL sang Gmail

Gmail là dịch vụ email của Google và là một phần của bộ Google Apps, nó là một trình quản lý tác vụ và email mạnh mẽ dành cho các chuyên gia doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn đang nghĩ đến việc chuyển từ AOL sang Google Apps hoặc đã làm như vậy, sẽ hữu ích nếu bạn để tài khoản AOL của mình hoạt động trong quá trình chuyển đổi. Bạn sẽ muốn thiết lập một email chuyển tiếp liên tục để bất kỳ email mới nào đến tài khoản AOL của bạn sẽ được chuyển sang tài khoản Google Apps của bạn. Bằng cách định cấu hình một số cài đặt trong tài khoản Gmail, bạn có thể chuyển tiếp thư đến từ tài khoản cũ sang tài khoản mới của mình.

1

Mở mail.google.com và đăng nhập bằng địa chỉ email của bạn.

2

Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở bên phải trang Gmail của bạn. Chọn “Cài đặt” từ menu thả xuống.

3

Chọn liên kết "Tài khoản và Nhập" từ điều hướng ở trên cùng. Nếu bạn đã là người dùng Google Apps, hãy mở tab "Tài khoản".

4

Nhấp vào “Kiểm tra thư từ các tài khoản khác (Sử dụng POP3)” và chọn “Thêm tài khoản POP3”. Nhập địa chỉ email cho tài khoản bạn muốn chuyển từ đó. Gmail phổ biến phần còn lại của cài đặt theo khả năng tốt nhất của nó, nhưng bạn nên kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ email cũ của mình để biết tên máy chủ và cổng chính xác. Nhập mật khẩu của bạn.

5

Chọn có để lại bản sao email của bạn trên máy chủ cũ hay không, có sử dụng kết nối SSL khi truy cập thư của bạn hay không và có gắn nhãn và lưu trữ các thư đến hay không.

6

Nhấp vào “Thêm tài khoản” để hoàn tất thiết lập.