Ý nghĩa của Mô hình Kinh doanh C2C là gì?

C2C là từ viết tắt phổ biến được sử dụng để mô tả một mô hình kinh doanh tương đối mới được gọi là người tiêu dùng với người tiêu dùng. Các mô hình ngành nổi bật khác bao gồm doanh nghiệp với người tiêu dùng hoặc B2C và doanh nghiệp với doanh nghiệp hoặc B2B. Thị trường C2C đã phát triển từ cuối những năm 1990 một phần lớn là nhờ Internet và thương mại điện tử. Trong thị trường C2C, một người tiêu dùng mua hàng hóa từ một người tiêu dùng khác bằng cách sử dụng doanh nghiệp của bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch.

Các ví dụ

Các trang web đấu giá trực tuyến và các nền tảng thương mại điện tử khác cung cấp thị trường của bên thứ ba, nơi người tiêu dùng có thể mua và bán hàng hóa. EBay và Amazon.com là hai nhà cung cấp C2C bên thứ ba nổi bật. EBay là một trang web đấu giá hàng đầu, nơi các cá nhân có thể niêm yết hàng hóa để khách hàng đấu giá. Amazon.com là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới. Công ty hoạt động như một thị trường B2C và C2C, có nghĩa là nó tiếp thị hàng hóa trực tiếp cho khách hàng và cho phép người dùng tự bán hàng hóa. Những người hỗ trợ C2C này kiếm được phí hoặc hoa hồng bằng cách cho phép người bán niêm yết và bán hàng hóa thông qua trang web của họ.