Giá trị thị trường Vs. Thẩm định giá trị

Khi nói đến bất động sản, phải có một cuộc họp của các tâm trí để bán bất động sản diễn ra. Giá trị mà người mua áp dụng cho một tài sản có thể khác rất nhiều so với giá trị mà người bán hoặc người cho vay đặt lên nó. Người bán, người mua và người cho vay phải tìm thấy một giá trị có thể chấp nhận được để gắn vào một tài sản để việc mua bán có thể tiến hành. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi giá trị thị trường và giá trị thẩm định càng gần nhau càng tốt.

Giá trị thị trường

Giá trị thị trường là số tiền mà người mua tiềm năng sẵn sàng trả cho bất động sản. Người bán có thể đặt giá chào bán, nhưng số tiền đó có thể không nhất thiết phải phù hợp với những gì người mua sẵn sàng trả. Sự khác biệt giữa giá chào bán và giá trị thị trường phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của người bán. Ví dụ: một người có thể xem một bất động sản, xác định nó chính xác là thứ họ đang tìm kiếm và xứng đáng với giá chào bán, trong khi một người khác có thể xem cùng một bất động sản và cảm thấy giá chào bán quá cao.

Thẩm định giá trị

Khi một người mua tiềm năng đến một công ty cho vay để thế chấp tài sản, người cho vay sẽ xem xét một số yếu tố khi xác định giá trị của tài sản. Khu vực lân cận của bất động sản, giá trị của bất động sản có kích thước và công trình tương tự, thậm chí cả những thứ như loại đồ đạc trên mặt bằng và cách bố trí của bãi đậu xe được xem xét khi xác định giá trị thẩm định của bất động sản. Đây là giá trị mà người cho vay sẽ xác định xem có nên tiến hành đánh giá mức độ tín nhiệm tổng thể của người mua tiềm năng hay không.

Sự khác biệt trong xác định

Giá trị thị trường của tài sản là số tiền mà người mua sẵn sàng trả, không phải là giá trị mà người bán đặt trên tài sản đó. Ví dụ: người bán có thể niêm yết một bất động sản với giá 250.000 đô la, nhưng nếu người mua chỉ sẵn sàng trả 200.000 đô la, thì giá trị thị trường là 200.000 đô la. Ngược lại, nếu bất động sản được niêm yết ở mức 250.000 đô la có nhiều người mua quan tâm, thì giá trị thị trường có thể đáp ứng hoặc vượt quá giá niêm yết. Giá trị được thẩm định là giá trị mà ngân hàng hoặc công ty thế chấp của người mua quan tâm đặt vào tài sản.

Cảnh báo

Một khoảng cách lớn giữa giá trị thẩm định và giá chào bán có thể là một vấn đề đối với người mua. Nếu người cho vay cho rằng giá trị được thẩm định của tài sản không đủ để trả cho khoản thế chấp được yêu cầu, người cho vay có thể yêu cầu một khoản trả trước lớn hơn, điều này có thể gây khó khăn cho người mua vì nó có thể yêu cầu thêm tiền vài nghìn đô la.

Cân nhắc

Khi đặt giá ưu đãi, hãy đảm bảo rằng bạn không định giá quá cao bất động sản cho vùng lân cận. Một sai lầm phổ biến mà nhiều chủ sở hữu bất động sản mắc phải là cải thiện quá mức tài sản. Nếu giá trị của bất động sản cao hơn giá trị thị trường trung bình của các bất động sản khác xung quanh nó, thì việc bán được giá không dẫn đến thua lỗ có thể là điều khó khăn. Nó cũng có thể có ảnh hưởng xấu đến giá trị thẩm định. Nếu bất động sản được thẩm định cho nhiều hơn những nơi khác trong khu vực lân cận, người cho vay có thể ít sẵn sàng cấp một khoản vay cho bất động sản vì nó không nằm trong xu hướng lịch sử của khu vực lân cận.