Cách tắt thông báo Gmail

Nếu bạn sử dụng Google Chrome cho doanh nghiệp của mình và sử dụng Gmail làm nhà cung cấp email, bạn sẽ nhận được thông báo trên màn hình mỗi khi nhận được email mới hoặc tin nhắn tức thì. Google Chrome được định cấu hình để sử dụng tính năng Thông báo trên màn hình của Gmail, nhưng các trình duyệt khác không có cấu hình này. Nếu bạn không muốn được thông báo mỗi khi nhận được email hoặc tin nhắn mới, bạn có thể tắt thông báo Gmail bằng cách thay đổi cấu hình trong tài khoản Gmail của mình.

Tắt thông báo trên máy tính của bạn

1

Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn, nhấp vào biểu tượng "Bánh răng" và chọn "Cài đặt" từ menu để điều hướng đến trang Cài đặt. Tab Chung được chọn theo mặc định.

2

Cuộn xuống phần Thông báo trên màn hình.

3

Nhấp vào nút radio "Tắt thông báo trò chuyện" và "Tắt thông báo thư" để tắt tất cả thông báo của Gmail.

4

Nhấp vào nút "Lưu thay đổi" ở cuối trang Cài đặt để áp dụng và lưu cài đặt.

Tắt thông báo trên iPhone

1

Mở menu "Cài đặt" trên iPhone của bạn.

2

Nhấn vào "Thông báo" và chọn "Gmail" để xem cài đặt thông báo của Gmail.

3

Trượt thanh trượt "Trung tâm thông báo" đến "Tắt".

4

Trượt các thanh trượt "Biểu tượng ứng dụng huy hiệu", "Âm thanh" và "Xem trong màn hình khóa" sang "Tắt" để tắt tất cả các loại thông báo khác, bao gồm cả cảnh báo âm thanh.