Cách xóa bảng trong MS Word

Bạn thường sử dụng Microsoft Office Word 2010 trong doanh nghiệp nhỏ của mình để xem, tạo và chỉnh sửa tài liệu. Bạn có thể thêm nhiều phần tử vào tài liệu của mình, bao gồm cả bảng. Thêm một bảng tương đối dễ dàng, nhưng xóa nó có thể khó khăn nếu bạn không biết tìm tùy chọn Xóa bảng ở đâu. Nhấp chuột phải vào bên trong bảng sẽ không giúp bạn vì tùy chọn bạn đang tìm kiếm không có ở đó.

1

Khởi chạy Microsoft Office Word 2010 và mở tài liệu có chứa bảng bạn muốn loại bỏ.

2

Bấm chuột trái vào bất kỳ đâu bên trong bảng và hai tab mới xuất hiện ở đầu cửa sổ Word: Thiết kế và Bố cục.

3

Nhấp vào tab "Bố cục".

4

Nhấp vào đầu mũi tên nhỏ bên dưới tùy chọn Xóa trong nhóm Hàng và Cột ở trên cùng và menu thả xuống sẽ mở ra.

5

Chọn "Xóa Bảng" từ trình đơn thả xuống và bảng sẽ bị xóa ngay lập tức.