Cách ẩn Dock trên MacBook

Hệ điều hành Mac OS X có thanh dock thường xuất hiện ở cuối màn hình MacBook của bạn. Thông qua menu System Preferences chính, bạn có thể sửa đổi cài đặt trên MacBook của mình để tự động ẩn thanh dock này. Sau khi bạn kích hoạt cài đặt này, thanh dock sẽ chỉ xuất hiện khi bạn di chuyển chuột qua phần dưới cùng của màn hình MacBook.

1

Nhấp vào biểu tượng Apple nằm trên menu thanh công cụ chính.

2

Chọn tùy chọn "Tùy chọn Hệ thống".

3

Nhấp vào biểu tượng "Dock".

4

Chọn tùy chọn để "Tự động ẩn và hiển thị Dock."