Silverlight có sẵn trên máy Mac không?

Trong những năm trước, khả năng tương thích giữa hầu hết mọi thứ của Apple và Microsoft đều bị hạn chế, nếu không muốn nói là không tồn tại. Ngày nay, Apple và Microsoft đang nỗ lực tạo ra các sản phẩm tương thích trên cả hai nền tảng. Ví dụ, vào năm 2010, Microsoft đã phát hành phiên bản tương thích với Mac của plugin trình duyệt Web Silverlight.

Tổng quan về Microsoft Silverlight

Về phía nhà phát triển, Microsoft Silverlight là một công cụ để tạo các ứng dụng dựa trên Web, tương tự như Adobe Flash. Ví dụ: dịch vụ phát trực tuyến phim và DVD Netflix sử dụng Microsoft Silverlight cho các phần tử video trực tuyến trên trang web của mình. Về phía người dùng, nó là một plugin mà bạn cài đặt trong trình duyệt Web của mình để có thể xem nội dung Microsoft Silverlight. Plugin Microsoft Silverlight tương thích với Windows, Mac và Linux.

Khả năng tương thích

Kể từ năm 2010, Microsoft Silverlight tương thích với Mac OS X. Cụ thể hơn, plugin trình duyệt Web Microsoft Silverlight tương thích với Safari, Firefox và Google Chrome, vì vậy bạn có thể sử dụng nó với bất kỳ trình duyệt nào bạn thích. Nếu bạn chưa cài đặt Microsoft Silverlight Plugin và bạn bắt gặp nội dung Silverlight, bạn sẽ nhận được thông báo giải thích rằng bạn cần cài đặt plugin để xem nội dung.

Cài đặt Microsoft Silverlight

Để cài đặt Microsoft Silverlight, hãy điều hướng đến trang web của Microsoft trong trình duyệt của bạn và tải xuống bản sao miễn phí của plugin. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, bấm đúp vào tệp DMG để gắn ảnh đĩa. Nhấp đúp vào biểu tượng trình cài đặt và làm theo hướng dẫn. Bạn có thể cần phải khởi động lại trình duyệt của mình sau khi cài đặt. Bạn sẽ cần cài đặt plugin Microsoft Silverlight trên mỗi trình duyệt Web mà bạn muốn sử dụng.

Tùy chọn Silverlight của Microsoft

Do Microsoft Silverlight là một plugin chứ không phải một ứng dụng, bạn sẽ không thể truy cập các tùy chọn của mình thông qua thanh menu trên cùng của Màn hình Mac của bạn. Trên thực tế, các tùy chọn Silverlight của Microsoft nằm ở một vị trí hoàn toàn khác với bản thân plugin. Sau khi cài đặt, Microsoft Silverlight tạo một bí danh trong thư mục Ứng dụng của bạn. Nhấp đúp vào bí danh này sẽ mở ra tùy chọn của bạn, không phải plugin Microsoft Silverlight.