Cách xóa Bảng trong Google Tài liệu

Không giống như một số đối tượng mà bạn có thể sử dụng trong Google Tài liệu, các bảng không có tab ở trên cùng cho phép bạn xóa chúng khi không cần nữa. Bảng giúp bạn tổ chức dữ liệu dựa trên danh sách thành một chuỗi ô, giúp ai đó xem nhanh các mục trong danh sách dễ dàng hơn. Bạn chỉ có thể tạo bảng trong chương trình tài liệu và bản trình bày trong Google Documents, vì chương trình bảng tính về cơ bản là một bảng lớn.

1

Truy cập trang web Google Documents tại docs.google.com. Nếu bạn không được đăng nhập tự động, bạn sẽ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu Google của mình để truy cập trang web.

2

Bấm vào bản trình bày hoặc tài liệu chứa bảng của bạn. Mục đã chọn sẽ mở ra trong một tab mới.

3

Nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên bảng và menu bật lên sẽ xuất hiện.

4

Chọn "Xóa Bảng" từ danh sách các tùy chọn. Nếu bạn đang xóa bảng khỏi bản trình bày, bạn phải di chuyển chuột qua "Xóa" trước khi bạn thấy tùy chọn Xóa Bảng.