Làm cách nào để tôi có thể hiển thị kênh YouTube của mình với người xem?

Khi bạn tạo kênh YouTube mới, kênh đó công khai theo mặc định và bất kỳ ai cũng có thể xem trang chủ kênh của bạn. Tuy nhiên, video của bạn có thể bị ẩn trừ khi bạn đặt chúng ở chế độ xem công khai. Nếu bạn đã tạo tài khoản YouTube của mình trước tháng 10 năm 2012, toàn bộ kênh của bạn có thể bị ẩn do các quy tắc bảo mật cũ của Google. Trong trường hợp này, bạn có thể chuyển đổi thủ công thành kênh công khai.

Kiểm soát cài đặt video

Google cho phép bạn đặt cài đặt quyền riêng tư của từng video trong quá trình tải lên. Bạn có thể đặt từng video thành Công khai, Riêng tư hoặc Không công khai. Hai tùy chọn cuối cùng ngăn video hiển thị trên kênh của bạn và chỉ hiển thị video cho bạn và những người khác do bạn chọn. Sau khi tải video lên, bạn luôn có thể thay đổi cài đặt bảo mật của video đó từ trang Trình quản lý video của kênh.

Chuyển đổi kênh cũ hơn thành công khai

Nếu kênh của bạn không công khai trước khi Google thay đổi chính sách bảo mật, bạn phải thay đổi kênh đó thành Công khai từ cài đặt tài khoản của mình. Nhấp vào ảnh hồ sơ trên Google của bạn ở đầu trang và chọn "Cài đặt YouTube". Nhấp vào liên kết "Nâng cao" trên màn hình Tổng quan, sau đó nhấp vào "Đặt kênh này ở chế độ công khai".