Cách xóa tài khoản quản trị viên máy tính trong Windows XP

Quản lý tài khoản người dùng giúp đảm bảo chỉ các bên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào máy tính của công ty bạn. Windows XP có một bảng Người dùng chuyên dụng, qua đó bạn có thể xóa các tài khoản quản trị viên không cần thiết. Tuy nhiên, Microsoft khuyên bạn nên vô hiệu hóa tài khoản quản trị viên trước để xác minh rằng việc tắt nó không ảnh hưởng đến chức năng của máy tính của bạn. Khi bạn đã vô hiệu hóa tài khoản và xác nhận rằng không có tác động tiêu cực nào, bạn có thể tiến hành xóa tài khoản.

Tài khoản vô hiệu hóa

1

Nhấp chuột phải vào biểu tượng "Máy tính của tôi" trên màn hình của bạn và chọn "Quản lý" trên menu bật lên xuất hiện.

2

Mở rộng nút "Người dùng và nhóm cục bộ" và chọn "Người dùng" để tải danh sách tài khoản người dùng.

3

Bấm đúp vào tài khoản quản trị viên mà bạn muốn vô hiệu hóa.

4

Nhấp vào tab "Chung" để tải màn hình cài đặt chung cho tài khoản đã chọn.

5

Đặt dấu kiểm vào hộp kiểm "Tài khoản bị vô hiệu hóa" và sau đó nhấp vào "OK" để vô hiệu hóa tài khoản.

Xóa tài khoản

1

Nhấp vào nút "Bắt đầu" và chọn "Bảng điều khiển".

2

Nhấp vào "Hiệu suất và Bảo trì | Công cụ Quản trị | Quản lý Máy tính | Công cụ Hệ thống."

3

Nhấp vào "Người dùng cục bộ và nhóm" để tải cây bảng điều khiển.

4

Nhấp vào "Người dùng" để tải danh sách tài khoản người dùng trên máy tính của bạn.

5

Nhấp chuột phải vào tài khoản quản trị viên bạn muốn xóa và sau đó nhấp vào "Xóa" trên menu bật lên xuất hiện. Tùy thuộc vào cài đặt máy tính của bạn, bạn có thể được nhắc xác nhận rằng bạn muốn xóa người dùng đã chọn.