Cách kiểm tra trạng thái AppleCare

Máy tính và các thiết bị điện tử khác thường xuyên yêu cầu công việc bảo trì và bảo dưỡng. Nếu đang sử dụng thiết bị của Apple, bạn có thể tiết kiệm cho mình một khoản tiền để sửa chữa tốn kém bằng cách mua hợp đồng AppleCare, hợp đồng này sẽ kéo dài thời hạn bảo hành cho máy tính Mac, iPhone, iPad hoặc iPod của bạn thêm tối đa ba năm. Bạn có thể kiểm tra trạng thái bảo hành AppleCare của mình trực tuyến. Nếu bạn đang sử dụng máy tính chạy OS X, có một liên kết trực tiếp thuận tiện trong menu Apple; đối với các sản phẩm khác, bạn có thể sử dụng số sê-ri của thiết bị để kiểm tra thông qua trang web chuyên dụng của Apple.

Trên máy tính

1

Nhấp vào biểu tượng Apple, sau đó chọn "Giới thiệu về máy Mac này".

2

Nhấp vào "Thông tin khác" để mở cửa sổ Thông tin Hệ thống.

3

Nhấp vào nút "Dịch vụ" ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ.

4

Nhấp vào "Kiểm tra dịch vụ của tôi và trạng thái phạm vi hỗ trợ" để mở cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể cần phải nhấp vào "Cho phép" để tiếp tục. Một trang Web mở ra có chứa số sê-ri máy tính của bạn và trạng thái của điện thoại và dịch vụ sửa chữa.

Các thiết bị khác

1

Lấy số sê-ri cho iPad, iPhone, iPod hoặc thiết bị Apple khác của bạn. Trên thiết bị chạy iOS, hãy nhấn vào "Cài đặt", "Chung" và "Giới thiệu" để tìm số sê-ri. Trên các mẫu iPod không chạy iOS, hãy chuyển đến "Cài đặt", sau đó "Giới thiệu" và nhấn nút trung tâm liên tục cho đến khi số sê-ri được hiển thị.

2

Truy cập trang Web Kiểm tra Dịch vụ và Hỗ trợ của Apple (xem phần Tài nguyên).

3

Nhập số sê-ri của bạn và nhấp vào "Tiếp tục". Bạn sẽ thấy một trang chứa trạng thái hỗ trợ của thiết bị của bạn.