Ý nghĩa của Tài chính Kinh doanh là gì?

Trong khi kế toán theo dõi và tổ chức thông tin tài chính của công ty bạn, tài chính kinh doanh sử dụng thông tin này để giúp bạn quản lý tiền và làm cho hoạt động của bạn có lợi hơn. Tài chính kinh doanh bao gồm việc đọc các báo cáo tài chính và kết nối các dấu chấm giữa lãi và lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn. Nếu các tài liệu này chỉ ra sự thiếu hụt vốn, tài chính kinh doanh cũng cung cấp các công cụ để hoạch định chiến lược thu hẹp khoảng cách.

Đọc báo cáo tài chính

Báo cáo lãi và lỗ của bạn cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có kiếm được nhiều hơn chi tiêu hay ngược lại. Bảng cân đối kế toán cho biết thu nhập và lỗ của bạn đã diễn ra như thế nào và ảnh hưởng đến giá trị ròng của công ty bạn tại một thời điểm cụ thể như thế nào. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn cung cấp thông tin về cách các khoản tiền chảy vào doanh nghiệp của bạn và ra khỏi doanh nghiệp của bạn theo thời gian. Tài chính kinh doanh tập hợp các thông tin này lại với nhau, tạo thêm một lớp sâu cho việc đọc các tài liệu này của bạn.

Nếu công ty của bạn đang kiếm được tiền nhưng không có vốn lưu động, tài chính kinh doanh có thể giúp bạn hiểu tiền của bạn đã đi đâu. Ví dụ: tổng các khoản phải thu của bạn có thể cao không bền vững và bạn có thể cải thiện dòng tiền bằng cách chủ động hơn trong việc thu tiền nợ cho bạn. Đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn sẽ cung cấp thêm thông tin về thời điểm quan trọng nhất để kiếm thêm thu nhập hoặc có nhiều tiền mặt thanh khoản hơn.

Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược

Tài chính kinh doanh là một công cụ quan trọng để lập kế hoạch chiến lược, cung cấp nền tảng tài chính cho các dự kiến ​​và kế hoạch của bạn. Nếu bạn định giới thiệu một sản phẩm mới, nó có thể cho bạn biết bạn sẽ phải chi bao nhiêu để hoàn thành công việc, tổng hợp thông tin về nghiên cứu và phát triển, nâng cấp tiếp thị và chi phí thiết bị. Tài chính kinh doanh cũng giúp bạn đưa ra dự báo và tính toán số lượng sản phẩm mới này bạn sẽ phải bán để bù đắp chi phí khởi động của mình và cũng như mất bao lâu để hòa vốn trong dự án. Các kế hoạch chiến lược bạn tạo ra như một phần của tài chính kinh doanh giúp bạn xác định xem công ty của bạn có đang đáp ứng các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn hay không.

Tài chính và Tài chính

Nếu doanh nghiệp của bạn gặp khó khăn về dòng tiền, tài chính kinh doanh là một công cụ quan trọng để hiểu và quản lý các lựa chọn tài chính của bạn. Bằng cách tính toán các khoản thanh toán lãi và gốc, đồng thời kết hợp thông tin này vào báo cáo tài chính hiện tại và sắp tới, bạn có thể đưa ra các lựa chọn sáng suốt hơn về số tiền phải vay, lựa chọn vay nào phù hợp nhất với bạn và cách lập kế hoạch trả nợ. Việc lập kế hoạch và lập chiến lược này sẽ mang lại cho bạn nhiều tiền hơn về lâu dài, mà bạn sẽ có thể quản lý thành công nhất nếu bạn có kỹ năng về tài chính kinh doanh.